12.19.2010

Επανάσταση είναι...

..να σαι οι Musica Ficta, να σαι Schoolwave και ν' αρπάζεις το Χατζηδάκι έτσι. Να σαι μια φωλιά για τα παιδιά.

   (7209 KB)
Listen on posterous

No comments:

πατρίδα θρησκεία σουβλάκι με πίτα Datsun Adidas και Χάνι της Γραβιάς