12.27.2008

..and they are back!

Yes ladies and gentlemen, they are back! :)

Καλές Γιορτές και ho ho ho!

1 comment:

murplej@ne said...

weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehaaaaaaaa!!!

:)))))))))))))

πατρίδα θρησκεία σουβλάκι με πίτα Datsun Adidas και Χάνι της Γραβιάς