11.03.2008

αχαχούχα...!


1 comment:

monospace said...

xaxa, Έπρεπε να λέει και από κάτω, καλοί όρεξοι..!

πατρίδα θρησκεία σουβλάκι με πίτα Datsun Adidas και Χάνι της Γραβιάς