8.27.2008

Λαϊκισμός...

3 comments:

@lbist said...

ναι, ναι... κι όμως υπάρχω ;-) μερσί για την παρότρυνση σ. μάο

murplej@ne said...

:O

mao tse tung said...

etsi etsi! back on track! we need you in the trainstorming army s/e.

πατρίδα θρησκεία σουβλάκι με πίτα Datsun Adidas και Χάνι της Γραβιάς