7.02.2008

Είναι τυχαίο ότι η λέξη level είναι τόσο ισορροπημένη;

1 comment:

mamute said...

xmmm.. indeed it is ;)

πατρίδα θρησκεία σουβλάκι με πίτα Datsun Adidas και Χάνι της Γραβιάς